Biografie

Jan Vermulst Jan Vermulst is in 1925 geboren in het landelijke Stiphout. Na zijn opleiding als kerkmusicus aan het Tilburgse conservatorium, studeert hij compositieleer bij Oscar van Hemel.

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie componeert hij voornamelijk gewijde koormuziek op Latijnse teksten. Eén van zijn eerste motettencycli wordt in 1954 bij een Maastrichtste compositiewedstrijd onmiddellijk bekroond.

In de zestiger jaren wordt aan kerkmusici de mogelijkheid gegeven om liturgische gezangen te laten horen in de volkstaal. Jan Vermulst speelt daar vrij vlug en met groot vakmanschap op in. Met grote respons ook: getuige de veel gezongen 'Paus Johannes-mis' met inmiddels 23 herdrukken, de 'Pelgrimsmis' en de mis 'Christus, het eeuwige Woord'.
In die tijd krijgt Vermulst vanuit de Verenigde Staten een verzoek om voor de Amerikaanse kerk een mis en enkele hymnen in de volkstaal te componeren; dit resulteert in een jarenlange ononderbroken samenwerking. De 'People's Mass' psalmen, moteten en de 'Mass for Christian Unity' worden er nog altijd met veel enthousiasme gezongen.
Vermulst wordt in de Verenigde Staten uitgenodigd om als docent in koor- en orgelworkshops of bij koor- muzikale evenementen als panellid te fungeren; ook om er meerdere orgelconcerten te geven, o.m. in Louisville, Portland en Rutherford.

Het geheel van zijn oeuvre op landelijk en internationaal niveau loopt op tot meer dan 300 uitgegeven opus-nummers, verdeeld over zo'n tiental uitgeverijen. Ook het profane kooraanbod met een aantal aantrekkelijke volksliedbewerkingen uit alle 's Heren landen en voor diverse bezettingen mag niet onvermeld blijven

Zijn muziekpraktijk als organist en kapelmeester aan de OL Vrouwekerk te Helmond heeft er in niet geringe mate toe bijgedragen dat het merendeel van zijn koormuziek zo écht getuigt van een artistieke bruikbaarheid, voornaamheid, vloeiende melodiebouw, doordacht en rijk afwisselend, zonder extreme, geforceerde hoogstandjes.

Jan Vermulst was een man met een royaal-Bourgondische inslag, minzaam en joviaal in de omgang en steeds bereid om koren en koorleiders met gefundeerd advies bij te staan.
Hij overlijdt in zijn slaap op 4 februari 1994 te Helmond, na een leven in dienst van de muziek als componist, koorleider, organist, jurylid en gemotiveerd muziekleraar.